അത് കലക്കീന്ന് താൻ പറഞ്ഞ മതിയോ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൽ അല്ലേ പറയണ്ടേ..😂 #Karikku New Video #Tovino #lolan

Status Corner

  • Release Date:
  • Viewer: 86
  • Like Video: 5
  • Dislike Video: 0
  • Video Length: 1minutes : 1second

Download 1

Music Video

  Play Audio :

Description

The new video of karikku...... *Gym_Boys* FULL VIDEO --- https://youtu.be/b-U75D5d75s #KARIKKU #KALKKI #KALKKITOVINO #TOVINOCOMEDY #karikku #karikkufresh #karikkucomedy #karikkulolan #karikkutovino #karikkunew #whatsappstatus #status #love #karikkugeorge #whatsapp

keyboard_arrow_up